Cách trẻ em Úc được dạy về dân chủ

Dân chủ là gì? Chúng ta hiểu nôm na là Dân làm chủ.

Dân chủ có 2 hình thức: trực tiếp – mọi công dân đều có quyền tham gia vào các quyết định chính trị và đại diện – sử dụng người đại diện thông qua bầu cử

cch-tr-em-c-c-dy-v-dn-ch-huongdanorg-cham-soc-be

Ở 1 quốc gia rộng lớn thì việc thực hiện dân chủ trực tiếp là không thể, vì thế mà việc thực hiện dân chủ sẽ thông qua bầu cử gọi là dân chủ đại diện.

Theo GS Patrick, trường Đại học Indiana trình bày trong cuốn sách Những triết lý và thực tiễn về giáo dục dân chủ cho công dân, năm 1999 thì:

“Nếu chính phủ là của dân, do dân và vì dân, thì phải có giáo dục của người dân trong các nguyên tắc, thông lệ và cam kết dân chủ”

Nếu dân chủ là tiếp tục chiếm ưu thế tại Úc, học sinh phải được dạy để đánh giá nền dân chủ là một khái niệm và cách sống. Dạy dân chủ cũng có nghĩa là chuẩn bị cho con cái của chúng ta là những công dân, những người sẽ tham gia tích cực giữ gìn dân chủ. Chúng ta phải dạy về dân chủ để trẻ em trải nghiệm bản thân mình. Nếu người dân Úc được để trở thành các công dân tích cực, thì nhà trường có một vai trò sống còn trong việc nuôi dưỡng sự phát triển đạo đức và đạo đức của những người trẻ tuổi và năng lực của họ để tham gia vào đời sống dân sự.

Các hoạt động về giáo dục dân chủ gì mà chính phủ Úc đã dạy trẻ em từ khi còn học lớp 5:

1. Các em tham gia xuất bản 1 tạp chí Zine.

Mục đích:

Trình bày các kiến thức và niềm đam mê của trẻ
Tìm hiểu các lựa chọn thay thế cho phương tiện truyền thông và nghệ thuật đương đại
Khám phá hình thức nghệ thuật để thể hiện ý kiến của trẻ
Chia sẻ ý tưởng với một nhóm nhỏ, như gia đình và bạn bè
Kinh nghiệm xây dựng văn bản
Thêm vào một folio để viết, nhiếp ảnh, thiết kế đồ họa
Đưa ra tiếng nói cho các nhà văn và cácnghệ sĩ nổi trội

2. Tham gia chương trình WHO IS BOSS? – Ai là chủ?

Mục đích:

Học sinh sẽ được trải nghiệm một cái nhìn tổng quan về sự phát triển và thực hành dân chủ Úc, quá khứ, hiện tại và tương lai bằng cách:

Khuyến khích học sinh suy nghĩ nghiêm túcvề vai trò của công dân và chính phủ trong một nền dân chủ
Tìm hiểu các kết quả của các quyết định dân chủ trong quá khứ đến sự tương tác
Khám phá thủ tục nghị viện tại các phòng ban, nơi mà Chính phủ đã thực hiện tại Úc từ 1927-1988.

3. Cuộc tranh cãi về con sông Franklin 1983 – Case study

Mục đích:

Học sinh có cơ hội:

Phát triển sự hiểu biết của họ về vai trò của Quốc hội và Hiến pháp dân chủ ở Úc.
Khám phá cách mà người Úc có thể chủ động tham gia vào việc ra quyết định trong nền dân chủ của họ
Làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của họ về các vấn đề xung quanh việc bảo tồn và phát triển môi trường.
Xem xét việc phân chia quyền lực giữa nhà nước và các lĩnh vực liên bang.
Trải nghiệm di sản và lịch sử của Tòa nhà Quốc hội cũ

4. Vị trí của bạn trong cộng đồng

Mục đích:

Học sinh sẽ được trải nghiệm một cái nhìn tổng quan về sự phát triển và thực hành dân chủ Úc, quá khứ, hiện tại và tương lai bằngcách:

Khuyến khích học sinh suy nghĩ nghiêm túc về vai trò của công dân và chính phủ trong một nền dân chủ
Trẻ em phát triển các giá trị dân chủ bằng cách kiểm tra cộng đồng; chia sẻ, công bằng, có tiếng nói, các quy tắc và tráchnhiệm.
Trẻ em khám phá ra những người làm cho các quy tắc ở nhà, trong cộng đồng của họ và cho toàn nước Úc.
Để khám phá cách môi trường hình thành mộtcộng đồng.
Hiểu rằng trẻ em là một phần của một cộng đồng và khuyến khích sự tham gia tích cực của họ là thành viên của một cộng đồng.
Trẻ em sẽ phát triển sự hiểu biết về thời gian và địa điểm.

5. Tôi có thể tạo sự khác biệt?

Mục đích:

Học sinh sẽ được trải nghiệm một cái nhìn tổng quan về sự phát triển và thực tiễn của công dân năng động trong nền dân chủ của Úc, trong quá khứ, hiện tại và tương lai bằng cách:

Khám phá những quyền lợi và trách nhiệm củatrẻ em có theo Công ước về Quyền trẻ em.
Sự hiểu biết và đánh giá cao vai trò của họ như những công dân tích cực trong nền dân chủ của nước Úc, và nhấn mạnh đến như thế nào họ có thể tạo sự khác biệt trong cộng đồng của họ.
Được khuyến khích để suy nghĩ nghiêm túcvề vai trò của công dân và chính phủ trong một nền dân chủ.
Khám phá thủ tục nghị viện trong cácphòng ban lịch sử mà Chính phủ đã được thực hiện tại Úc 1927-1988.

6. Tiếng nói của chúng tôi, lựa chọn của chúng tôi

Mục đích:

Trong chương trình sinh viên sẽ được trải nghiệm một cái nhìn tổng quan về sự phát triển và thực hành dân chủ Úc, quá khứ, hiện tại và tương lai.

Học sinh sẽ được khuyến khích phản ánh vềnhững ý tưởng dân chủ và thực hành theo:

Khuyến khích học sinh suy nghĩ nghiêm túc về vai trò của công dân và chính phủ trong một nền dân chủ
Tìm hiểu các kết quả của các quyết định dân chủ trong quá khứ đến sự tương tác
Tái tạo một cuộc tranh luận của quốc hội trong các phòng ban từ nơi Chính phủ đã thực hiện tại Úc 1927-1988.

7. Sự kiện sa thải Thủ tướng năm 1975

Mục đích:

Học sinh sẽ tìm hiểu về việc thủ tướng Whitlam bị sa thải vào năm 1975 và sẽ phát triển sự hiểu biết về:

Tại sao và làm thế nào Chính phủ Whitlam đã bị sa thải
Sức mạnh của Hạ viện và Thượng viện
Môi trường lịch sử và bản chất của cuộc điều tra lịch sử
Những người và những nơi liên quan đến vấn đề quốc gia quan trọng này
Vai trò của cá nhân và nhóm trong quá trình dân chủ

Nguồn:
1. Bảo tàng Dân chủ của Úc: http://moadoph.gov.au/learning/onsite-school-programs/
2. Tại sao phải dạy dân chủ tại tiểu học: http://www.abc.net.au/civics/democracy/td_primary.htm

Đỗ Thủy dịch