10 Điều Phật Dạy Về Cách Chọn Bạn
Olivier Goldsmith từng nói: “Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng”. 10 điều Phật dạy về các loại bạn xấu cần tránh sẽ giúp đọc giả “chọn bạn mà chơi”. Trên đây chỉ là một ví dụ cho định nghĩa về tình bạn, tuy nhiên thế nào là một người bạn thực sự vẫn còn là một câu hỏi chưa có đáp án chung trong mọi trường hợp bởi các tình huống trong cuộc sống diễn ra rất khác nhau và thay đổi không ngừng. Tuy nhiên, để khẳng định người thế nào không phải là bạn tốt thì có lẽ dễ dàng …