Bạn biết gì về những người hơn 10 năm không thay đổi số điện thoại?
Theo một cuộc điều tra ngẫu nhiên tại các nước lớn như Anh, Mỹ, Nga, Hàn Quốc và Trung Quốc… thì bất cứ ai hiện vẫn đang dùng số điện thoại từ hơn 10 năm trước là một người đáng tin cậy, có uy tín một cách tuyệt đối, bởi vì một số lý do sau: Thứ nhất, người này không nợ tình cảm của người khác Một kẻ gian dối và phản bội trong tình cảm thường có xu hướng thay đổi sdt để người cũ không còn cách liên lạc với họ. Đặc biệt là họ muốn xoá hết mọi dấu vết của cuộc tình cũ không vui. …