Chỉ cần nhớ  và thực hiện 2 điều này thôi, cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn bao giờ hết
Cuộc sống có nhiều thăng trầm, con người có khi rơi vào bế tắc, phiền lụy. Chỉ cần nhớ 2 điều cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng, hạnh phúc và thành công hơn! + Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. + Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. + Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. + Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. + Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện …