Đức Phật dạy những chân lý cuộc sống để mỗi người được an yên, hạnh phúc
Mỗi lời Phật dạy là một bài học cuộc sống quý báu. Hãy cùng đọc, cùng ngẫm và ngẫm 40 chân lý cuộc đời vô cùng sâu sắc dưới đây: Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. Trong sạch và nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc nơi mình. Không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi …