Ba điều trong đời người nhất định không được bỏ lỡ để được thành công, hạnh phúc
Thời gian, lời nói, cơ hội…. Có những điều tưởng chừng như đơn giản trong cuộc sống, nhưng nếu nhận ra chúng ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn: Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: 1. – Thời gian 2. – Lời nói 3. – Cơ hội Ba điều trong đời không được đánh mất: 1. – Sự thanh thản 2. – Hy vọng 3. – Lòng trung thực Ba thứ có giá trị nhất trong đời: 1. – Tình yêu 2. – Lòng tự tin 3. – Gia đình và Bạn bè Ba thứ trong đời không …