7 Bài Học Về Tiền Mà Bạn Cần Dạy Cho Con Cái
Không bao giờ là quá sớm là để học cách quản lý tiền bạc – chỉ với những bài học này, bạn mới có thể trở thành một người lớn có trách nhiệm về tài chính được. Trường học thường không dạy con bạn về vấn đề tài chính, vì thế, bạn phải là người truyền đạt lại cho chúng tất cả những gì bạn biết về tiền. Nếu bạn muốn con cái trở thành những người tiết kiệm, hãy bắt đầu với 7 bài học cơ bản mà ai cũng nên biết về tiền bạc này. 1. Muốn ăn thì lăn vào bếp Trong nền kinh tế kinh khủng …