Nghi lễ và những bài văn khấn khi đi chùa Hương
Nghi lễ và phong tục chùa Hương Theo truyền thuyết, thì vùng này vào đầu thế kỷ đầu tiên đã có công chúa Diệu Thiện – tục gọi là bà Chúa Ba, ứng thân của Bồ tát Quan Thế Âm đã đến đây tu hành và đắc đạo. Điều đó có thể nói rằng nơi đây thờ Phật và chủ yếu là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng ngày nay khu vực chùa còn thờ tự cả các vị thần linh và thánh mẫu nữa. 1. Dâng lễ vật: Dâng hương đã trở thành nghi thức không thể thiếu đối với bất cứ khách thập phương nào khi đến …
Văn khấn Đức Quan Âm Chuẩn Đề Bồ Tát ở chùa Hương
Mật tông thì theo trong Kinh Đại Bản Như Ý nói có 8 vị đại Quan Âm là: 1) Viên Mãn Ý, Nguyệt Minh Vương Bồ Tát. 2) Bạch Y Tự Tại. 3) Cát La Sát Nữ. 4) Tứ Diện Quán Âm. 5) Mã Đầu La Sát. 6) Tỳ Cầu Chi. 7) Đại Thế Chí. 8) Đà La Quan Âm (Quán Âm Chuẩn Đề). Ngài có đức uy thần công đức và lòng từ bi rất lớn. Ngài vốn không phải là nữ tướng, nhưng vì ngài thường cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh (mà phụ nữ thường nhiều khổ nạn hơn so với nam giới) cho nên giới …
Văn khấn giải trừ bệnh tật khi đi chùa Hương
Trước khi sử dụng Văn khấn giải trừ bệnh tật khi đi chùa Hương chúng ta cần chú ý. Việc sửa soạn đi lễ chùa, sắm lễ vật để đi lễ chùa theo phong tục tập quán đều có những quy định mà người hành lễ phải tuân thủ là: – Đến dâng hương tại các chùa chỉ được sắm lễ chay: hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi chè,…vv. Không được sắm sửa lễ mặn chư cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt mồi, gà, giò, chả,…vv. Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các …
Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương
Bài “Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền ở chùa Hương” được khấn tại các bàn Thánh trong các đền, chùa ở chùa Hương. ——————————————————————– Nam mồ A Di Đà Phật! Nam mồ A Di Đà Phật! Nam mồ A Di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, Mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương. – Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khải giáo A nan đà Tôn giả. Hôm nay là: ngày………….tháng…………..năm…………………………. Tín chủ con là:……………………………………………………………… Ngụ tại:…………………………………………………………………….. Chúng con thành tâm dâng hương hoa, lễ vật, cầu mong Tam Bảo chứng mình, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con …