Những vật phẩm tuyệt đối cấm kỵ trong phòng ngủ
Phong thủy phòng ngủ là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng vì vậy bạn nên có những hiểu biết cơ bản khi sắp xếp căn phòng này. Trên phương diện phong thủy, những vật phẩm bày biện trong phòng ngủ cũng rất được chú ý. Như vậy, những vật phẩm nào là tối kỵ, không được bày biện trong phòng ngủ? 1. Bài vị di ảnh Bài vị di ảnh phải được bài trí trên bàn thờ ở phòng khách hay phòng thờ. Như vậy vừa thể hiện lòng kính trọng với người đã khuất vừa có tác dụng giữ sự bình …