Chữa bệnh chàm khô, tổ đỉa hiệu quả với kinh giới, ngải cứu…
Dùng thuốc và cách chữa trị bệnh chàm khô an toàn là một trong vấn đề về sức khỏe quan trọng mà tất cả chúng ta nên chú ý, thay vì bạn che dấu làn da bị chàm thì hãy đối mặt trị bệnh khỏi sớm nhất. Dựa vào đặc điểm triệu chứng mà bệnh chàm gây ra người ta chia bệnh chàm ra thành một số dạng khác nhau, điển hình gồm các dạng chính như: Chàm thể tạng, chàm đồng tiền, bệnh chàm khô, chàm ở chân tay, chàm tổ đỉa…Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể dạng bệnh chàm khô sau đây. Bệnh chàm khô là gì? …