99% các bệnh ung thư là do chúng ta tự đầu độc đại tràng của mình
Trong 10.000 trường hợp ung thư thì 99% là chúng ta tự đầu độc mình. Ung thư là sự trả thù của tự nhiên, bởi con người sử dụng thức ăn sai lầm. Nếu chúng ta ăn uống khoa học thì không chỉ ngừa được ung thư đại tràng mà còn ngừa được hầu hết các bệnh ung thư khác. Ngày xưa các cụ đã dạy: “Bệnh từ miệng vào, vạ từ dạ ra”. Nếu như chúng ta quan tâm đến việc ăn uống hợp lý và khoa học thì không chỉ ngừa được ung thư đại tràng mà còn ngừa được hầu hết các bệnh ung thư khác. “Khi …