Tin vui cho mọi người: Bỏ quy định phải xuất trình thẻ BHYT khi chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh
Thêm thông tin vui cho người dân Việt Nam đặc biệt là các hộ nông dân ở các tỉnh, các huyện, cho những người đang sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến khám chữa bệnh. Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh cho người dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. – Quy định người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh chỉ cần cung cấp số định danh cá …