Nghệ thuật đặt câu hỏi giúp thành công hơn trong công việc và cuộc sống
Đặt câu hỏi đúng là trọng tâm của sự giao tiếp và trao đổi thông tin hiệu quả. Đưa ra câu hỏi đúng đắn trong mọi tình huống giúp bạn cải thiện một loạt kĩ năng trong giao tiếp: giả dụ, bạn có thể thu thập các thông tin hữu ích hơn, học hỏi được nhiều hơn; xây dựng quan hệ bền vững hơn; quản lý cấp dưới hiệu quả hơn và giúp đối phương học hỏi được điều gì đó. “Vào tai này, ra tai nọ” là chuyện diễn ra hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày, và nó còn được áp dụng khi nói đến các …