Tại sao bạn nên nhắm mắt khi hôn?
Não khó điều khiển lưỡi di chuyển nếu mắt đảo liên tục khi hôn; nhắm mắt dễ dàng giúp quý ông tưởng tượng đến những điều hấp dẫn hơn. Ai là người phát minh ra thói quen này? Khi không nhắm mắt lúc hôn, bạn đang vi phạm một nguyên tắc thiêng liêng. Nó cũng giống như bạn ăn ngũ cốc bốc bằng tay khi không có ai xung quanh. Không người nào nhìn thấy, nhưng bạn vẫn cảm thấy kỳ lạ và giống như đang vi phạm trật tự tự nhiên. Nếu cần lý do để nhắm mắt khi hôn, tiến sĩ triết học Diane DeLay nêu ra 6 …