Hướng dẫn lễ cúng di cung hoán số (đổi đốt) cho con trẻ
Cúng căn cho bé, Nếu gia đình có khả năng thì mỗi năm đến ngày sinh dứa trẻ, tổ chức cúng (như mừng sinh nhật), nếu không thì cúng vào các năm : một, ba, sáu, chín, mười hai tuổi. – Nghi thức dân gian: (theo miền bắc). – Lễ vật cúng ở bàn thờ gia tiên gồm có: 1. Gà luộc. 2. Xôi 3.Gạo.muối 4.Rượu. 5.Nước. 6.Nến hoặc đèn dầu 7.10 xấp lễ tiền vàng bạc 8. 3 quả cau 12 lá trầu 9. Nhang – Văn cúng tại bàn thờ gia tiên trong ngày cúng mụ, bản thần linh, gia tiên tại nhà. Con lạy chín phương trời, …