Những cách nhìn người luôn đúng của người xưa
Bản chất con người không thay đổi, có chăng chỉ là một vài biểu hiện miễn cưỡng để thích nghi với hoàn cảnh. Đánh giá, nhìn nhận một con người cần dựa vào nhiều yếu tố, đứng trên nhiều góc độ, lập trường thì mới có thể thấy được bản chất thật nhất của họ. 1. Nhìn người bằng thời gian Thời gian sẽ phơi bày mọi góc khuất trong cuộc sống. Bản chất con người cũng vậy, qua thời gian rồi chúng ta cũng nhìn ra mọi thứ. Vì thế, một vài lần gặp hay tiếp xúc đầu tiên, cảm nhận của ta thường chưa chính xác. Không nên …