10  cách đề phòng cướp giật của cảnh sát hình sự bạn nên biết
Dưới đây là những cách phòng tránh bạn nên biết và áp dụng để không trở thành “mồi ngon” của bọn cướp giật. Thời buổi này luôn cần phải đề cao cảnh giác các bạn nhé! Thủ đoạn cướp giật ngày càng manh động Những năm gần đây, tội phạm cướp giật có xu hướng manh động hơn. Bọn cướp giật thường cấu kết với nhau, hình thành các băng ổ nhóm có từ 2 tên trở lên. Chúng thường có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tên trong nhóm, như tên chuyên cầm lái (bo xe), tên chuyên ngồi sau để giật đồ và tên làm nhiệm …