Cách phát hiện sớm bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ
Theo một nghiên cứu của Viện nghiên cứu sức khỏe tinh thần quốc gia Anh thì cứ 1.000 trẻ em thì có 4 em mắc bệnh này. Trong nhịp sống kinh tế thị trường hiện nay, bệnh tự kỷ ở trẻ em đang có chiều hướng gia tăng ở mức đáng lo ngại. Phát hiện sớm bệnh tự kỷ ở trẻ có ý nghĩa quan trọng Sự phát triển của xã hội khoa học kỹ thuật khiến cho cuộc sống của con người ngày càng chuyển biến. Tuy nhiên đến một mức nào đó, con người không còn kiểm soát được nữa, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi …