Cách ứng xử khôn ngoan hằng ngày dành cho mọi tình huống
Cách ứng xử trong cuộc sống hằng ngày khôn ngoan. Trong cuộc sống nếu chúng ta biết người biết ta, biết cách ứng xử khéo léo thì chúng ta hoàn toàn tự tin làm được tất cả mọi thứ mà không gặp khó khăn trở ngại nào. Sau đây là 1 quy tắc ứng xử mà bạn cần biết. 1. Chọn ngôn ngữ: Tùy cơ ứng biến, bạn sẽ lựa chọn những lời lẽ dễ nghe để diễn đạt ý kiến trái ngược hoặc phê bình. Như vậy, người nghe sẽ dễ dàng tiếp nhận. Điều này có thể giúp thu hẹp khoảng cách tình cảm giữa hai người. 2. …