Iphone hao pin phải làm sao?
Chức năng quản lý năng lượng của iOS liên tục được Apple cải tiến qua từng phiên bản, tuy nhiên người dùng vẫn chưa thỏa mãn với thời lượng sử dụng pin mà iPhone mang lại. Thời gian gần đây, nhiều người dùng phàn nàn rằng thời lượng dùng pin thực tế của iPhone 6s và 6s Plus rất kém, thậm chí còn thấp hơn cả iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Apple khẳng định rằng mặc dù iPhone mới được trang bị pin nhỏ hơn dòng tiền nhiệm, nhưng thời lượng dùng pin vẫn đạt mức cao và tương đương đương với iPhone 6 và 6 Plus nhờ cải …