Từ A Đến Z Để Sống Một Cuộc Sống Giàu Có
A là Mạo hiểm (Adventure), B là Dũng cảm (Bravery), nhưng một cuộc sống giàu có chỉ thực sự đến với bạn qua chữ C, Lựa chọn (Choice), vì chính bạn quyết định điều đó thành hiện thực hay không. Hướng dẫn từ A đến Z này là một hành trình đầy hiểm trở khám phá bảng chữ cái. Nó không dành cho những kẻ yếu tim nhút nhát, hay những kẻ hám tiền nông cạn chỉ biết lảm nhảm giáo điều. Thay vào đó, nó dành cho những người muốn làm một điều gì khác biệt cho cuộc sống của họ. Nếu điều này đúng với bạn, bạn chọn …