Kinh nghiệm tránh mua nho, cam Trung Quốc bà nội trợ cần nhớ
Cam, nho Trung Quốc thường không có hạt – đây là kinh nghiệm các bà nội trợ đã thuộc “nằm lòng” để khi đi chợ có thể phân biệt được hàng Trung Quốc với hàng Việt Nam. Kinh nghiệm tránh mua nho, cam Trung Quốc bà nội trợ cần nhớ Cam, nho Trung Quốc thường không có hạt – đây là kinh nghiệm các bà nội trợ đã thuộc “nằm lòng” để khi đi chợ có thể phân biệt được hàng Trung Quốc với hàng Việt Nam. Cam lòng vàng Trung Quốc (loại giống cao Vinh, cao Cam Phong) cũng có hai loại có hạt và không có hạt. Ông …