Sơ cứu hóc dị vật và ngạt nước cho trẻ người lớn nào cũng cần biết
Một người đã ngưng thở chỉ sống thêm được khoảng 5 phút. Vì vậy, để cứu nạn nhân ngạt nước, bạn phải hành động thật nhanh, bằng mọi cách hà hơi thổi ngạt ngay khi vừa đưa đầu người bị nạn lên khỏi mặt nước, trước khi đưa vào bờ. Ngạt nước thường xảy ra do các tai nạn như: trẻ nhỏ bị chìm trong các vật chứa nước (giếng, thùng nước, chậu nước, bồn tắm, bể cá), trẻ không biết bơi bị rơi xuống ao, hồ, kênh, rạch, sông… Những người đã biết bơi cũng có thể bị ngạt nước do kiệt sức, vọp bẻ, động kinh. Với ngạt …