Hiểu được chữ “Độ” này trong cuộc sống, nhất định sẽ có được thành công vượt trội
Tục ngữ có câu trong bụng của tể tướng có thể chèo thuyền, tấm lòng lớn có thể bao dung những việc khó bao dung của thiên hạ. Chính là nói làm người thì phải có sự độ lượng, tấm lòng rộng mở. Núi không nói mình cao, nước không nói mình sâu. Mọi việc không nên tính toán quá chi li, lùi một bước, biển rộng trời cao. Không nên quá tính toán trước được mất của bản thân, hãy độ lượng đối đãi với những sự việc hay nguời từng khiến mình bị tổn thương. Ăn nói phải có mức độ Có người cho rằng, làm người thì …