Những điều cần biết sau phẫu thuật nâng ngực
Tổng hợp một số câu hỏi phổ biến và câu trả lời về những điều cần biết sau phẫu thuật nâng ngực từ các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ từ Mỹ, Đức. Thời gian qua, Huongdan.org nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc chăm sóc hậu phẫu thuật nâng ngực. Dưới đây, chúng tôi xin tập hợp một số câu hỏi phổ biến và câu trả lời từ các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu của Mỹ, Đức. 1. Tôi nên đợi bao lâu để bắt đầu lại việc tập thể dục và các hoạt động khác sau ca phẫu …