Hướng dẫn tục lệ cưới hỏi ở miền Nam
Phong tục cưới hỏi ở miền Nam và vùng đồng bằng Sông Cửu Long có nhiều nét khác biệt so với miền Bắc và miền Trung. Cùng tìm hiểu những điểm đặc biệt ấy để biết thêm về truyền thống của đất nước mình. Các nghi lễ cưới hỏi ở miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long, nhất là ở khu vực nông thôn người ta còn áp dụng các nghi lễ trong cưới hỏi như: lục lễ (6 lễ) 1. Lễ giáp lời 2. Lễ Thông gia 3. Lễ cầu thân 4. Lễ nói 5. Lễ cưới 6. Lễ phản bái Trong giai đoạn tiền hôn nhân, trước …