Dạy bé chia sẻ một cách đơn giản không cần gượng ép
Chia sẻ là một trong những bài học sống mà bạn cần dạy con càng sớm càng tốt. Trẻ học được điều này càng sớm sẽ có khả năng tiếp thu và sử dụng kỹ năng này trong cuộc sống dễ dàng hơn. Chia sẻ sẽ giúp trẻ kết bạn ở các khu vui chơi cũng như ở trường, đồng thời trẻ cũng sẽ được lợi ích từ việc này khi lớn lên, bước đi trên chính đôi chân mình và được tôn trọng trong công việc. Sau đây là 14 mẹo giúp bạn dạy con cách chia sẻ. 1. Cho bé được lựa chọn. Ép buộc con bạn chia …