Dạy con biết cám ơn và xin lỗi đúng nơi đúng chỗ
Các bậc cha mẹ ngày nay, ngoài việc quan tâm chăm sóc đến việc ăn học của các con thì điều quan trọng tiên quyết vẫn là dạy bé biết cách cư xử với mọi người, cụ thể là biết nói những lời “cám ơn và xin lỗi” một cách chân thành đúng lúc và đúng chỗ. Đừng nghĩ rằng lớn lên trẻ khắc biết, đó hoàn toàn là do cách các bạn dạy bé con nhà mình như thế nào mà thôi. Tấm gương sáng của con Các con rất hay quan sát và bắt chước cha mẹ, những người gần gũi xung quanh mình trong cách nói năng …