Cách sư tử dạy con và bài học cho chúng ta…
Tại sao sư tử luôn thống trị trong giới động vật mà không bị các loài khác soán ngôi? Một phần là bởi cách dạy con của chúng, để có thể tạo ra những thế hệ sư tử sau mạnh mẽ hơn… 1. Sư tử con bị ép tự lập từ rất sớm Sư tử con mới sinh ra sẽ được sư tử bố mẹ đẩy xuống vách đá để chúng phải tự tìm cách bò lên, học cách tìm sự sống trong cái chết, rèn luyện bản lĩnh cho một vị vua sau này. Nếu sư tử con không lên được, bố mẹ nó cũng sẽ không cứu, chỉ …