20 cách giúp bạn tận hưởng một ngày mới tuyệt vời
Bạn đã bao giờ thức dậy và bạn đã nhớ tất cả những thứ mà bạn phải làm trong ngày hôm đó và bạn chỉ muốn chui vào trong chăn và không ra ngoài? Cảm giác đó tôi biết rất rõ, thật tuyệt vời rằng là tôi sẽ chỉ cho bạn cách để biến nó vĩnh viễn biến mất một cách dễ dàng. Bạn có từng biết rằng suy nghĩ sẽ tạo ra cảm xúc? Bởi vì chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc, bạn sẽ có năng lượng để bắt đầu một ngày mới trong một trạng thái tích cực. Đây là một số cách để …