Hướng dẫn xử lý nhanh khi bị điện giật
5 phút đầu tiên có vai trò quyết định, khả năng cứu sống nạn nhân bị giật trong phút đầu tiên là 98% nhưng sẽ chỉ còn 25% sau 5 phút trôi qua. Hàng năm, các trường hợp bị điện giật chết rơi vào khoảng 400-500 vụ. Do chưa có kỹ năng xử lý đúng đắn, không chỉ có nạn nhân trực tiếp mà nhiều vụ người nhảy vào cứu cũng bị điện giật chết. Tai nạn điện giật thường xảy ra đột ngột, do vô tình hoặc không nắm vững những nguyên tắc đề phòng tai nạn khi tiếp xúc với điện, hậu quả là nạn nhân có thể …