5 dấu hiệu người đã khuất đang ở gần bạn
Những người yêu thương cố gắng kết nối với chúng ta chỉ để nói rằng họ vẫn ổn ở một thế giới khác. Các nhà khoa học nhận định hình thức giao tiếp này là quá trình vượt qua nỗi buồn. Sau đây là 5 cách mà những người đã khuất có thể đang cố gắng liên kết với bạn. 1. Bạn ngửi thấy mùi của họ Cảm giác mạnh mẽ nhất đó là bạn có thể ngửi thấy mùi của họ. Bạn có thể ý thức được người đã khuất đang hiện hữu nhờ mùi hương mà họ gửi đến chúng ta. Chúng ta nên trân trọng món quà …