Xem tướng mũi bàn về số mệnh sang hèn của một đời người
Tiền tài của mỗi người thường được thể hiện rõ ràng nhất qua phần mũi. Bởi vậy có thể nói rằng, hình dạng của mũi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống vật chất, kinh tế của chủ nhân. Trong Nhân tướng học, mũi là cơ quan có vị trí rất quan trọng để nhận định và phán đoán về một người. Ý thức về bản thân, thậm chí cả tính khí, cá tính riêng của mỗi người cũng đều được biểu hiện thông qua hình dạng và màu sắc qua tướng mũi. Mũi nằm ở vùng trung tâm của gương mặt, còn được gọi là “đỉnh của Ngũ …