10 câu hỏi thường gặp khi sử dụng google analytics
Có thể nói, Google Analytics giống như tai mắt của một website vậy. Công cụ miễn phí phổ biến này tự động thu thập các dữ liệu hữu ích cho bạn, để bạn có thể hiểu rõ hơn, phục vụ và thu hút các khán giả trực tuyến cũng như các khách hàng của mình. Nếu bạn sở hữu một trang web nhưng không biết mọi người sử dụng nó như thế nào thì cũng giống việc bạn cứ liên tục nói chuyện mà không chịu nghe ai nói cả. Cho dù mục đích website của bạn là để bán sản phẩm, dẫn dắt các khách hàng đến với các …