Đốt vàng mã người chết có nhận được không?
Từ lâu, với quan niệm “trần sao âm vậy” người dân mỗi khi đến các dịp dỗ người mất, lễ rằm là lại “hóa vàng” – tức đốt vàng mã: nào là xe hơi, nhà lầu, tiền, điện thoại, các vật dụng gia đình…với niềm tin người thân đã mất của mình ở cõi vô hình có thể nhận được; hoặc chư Thánh thần có thể nhận được lễ vật cung tiến mà phù hộ cho các ước nguyện được như ý. Vậy thì câu hỏi đặt ra là: khi người sống đốt vàng mã thì người đã mất và thánh thần có nhận được không? Chúng tôi xin nhường …