Những phím tắt giúp bạn trở thành “cao thủ” duyệt web
Để mở nhanh một trình duyệt hay một thư mục nào đó thì việc bạn sử dụng các phím tắt tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Tổng hợp các phím tắt khi duyệt web sẽ giúp bạn xử lý công việc nhanh hơn Làm Việc Các Các Tab – Ctrl + 1 – 8: Chuyển nhanh qua các tab theo thứ tự từ 1 đến 8 (từ trái sang phải) – Ctrl + 9: Chuyển nhanh qua tab cuối cùng. – Ctrl + Tab: Chuyển nhanh qua tab kế tiếp (tab ở bên phải tab hiện hành). – Ctrl + Shift + Tab: Chuyển nhanh qua tab trước đó …