Lý Gia Thành giao tiếp trong kinh doanh như thế nào
Đây là lí do vì sao Lý Gia Thành có thể trở thành anh cả, đây chính là kĩ năng của ông ấy. Trong cuộc sống có hai kiểu người trái ngược hoàn toàn. Có người sợ người khác được thoải mái, tận lực phá hoại, chỉ cần bản thân mình khoan khoái là được. Kiểu người còn lại là những người sợ người khác không được thoải mái, cố hết sức để người khác thấy dễ chịu, không nề hà bản thân chịu thiệt thòi. Người càng có thu nhập thấp, giao tiếp càng khó chịu Vì tôi làm trong ngành tìm kiếm nhân lực, tổng giám đốc của …