8 cách tư duy giúp bạn giàu có hơn
Có thể bạn không biết rằng suy nghĩ của bạn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Suy nghĩ là tài sản. Các nhà khoa học đã đo các dao động cảm xúc và suy nghĩ của con người, và họ nhận thấy rằng những suy nghĩ tích cực, vui vẻ như là yêu thương và lòng biết ơn, dao động rất nhanh. Tuy nhiên những suy nghĩ như là sợ hãi, thất vọng, ghen tỵ dao động rất chậm. Hiện tượng này được gọi là Luật Hấp Dẫn giúp giải thích mối liên hệ giữa suy nghĩ và cuộc sống của bạn, ngay cả tình hình tài …