11 loại giấy tờ liên quan đến bảo hiểm bị bãi bỏ
Từ 1/10, nhiều thủ tục được ban hành trong giai đoạn từ 2012-2014 sẽ được bãi bỏ nhằm đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết bảo hiểm xã hội, y tế. Tổng cộng có 11 loại giấy tờ, thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra quyết định loại bỏ. Cụ thể gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu 11A và 11B; Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; Đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận; Xác nhận đang đi học của nhà …