Mẹo nâng giá CPC để tăng thu nhập cho Google Adsense
Khi các Network không thanh toán các kênh die, rất nhiều bạn chuyển sang chơi Google Adsense. Google Adsense có điểm yếu là có nhiều Quảng Cáo có giá trị thấp. Google Adsense quảng cáo hiển thị, dựa trên các nhà quảng cáo trên Google Adword. Vì vậy Adsense sẽ hiển thị các quảng cáo trên kênh Youtube của bạn thông qua đó. Các nhà quảng cáo có thể tối ưu đấu giá quảng cáo của họ tới mức 1đ 1 click. Nếu có kinh nghiệm lâu dài. Google Adsense sẽ chia cho bạn 68% từ giá thầu quảng cáo. Vì vậy bạn sẽ nhận thu nhập rất ít từ …
Hướng dẫn cách đăng ký Tài khoản Google Adsense Content thành công 100%
Đăng ký Google Adsense Content thành công không phải ai cũng làm được, các bạn cũng biết nguồn thu chính của Google là quảng cáo. Đối với những người quản trị web, webmaster,… thì cũng hiểu rõ nguồn thu cho các Publisher và Advertiser khi có tài khoản Google Adsense Content. Mình đã được Google chấp thuận đơn đăng ký Google Adsense để có thể đặt quảng cáo lên website của mình. Ở bài viết này cũng có thể gọi là một Case Study về việc mình đăng ký thành công. Tôi đăng ký Google Adsense Content thành công như thế nào? Ở bài viết này mình sẽ viết 2 …