5 cách để tăng tốc quá trình học tập
Khả năng học hỏi nhanh là một tài sản vô cùng quý giá mà bạn cần phải quý trọng. Những người có thể nhanh chóng nắm bắt được các khái niệm mới, học hỏi và áp dụng những kỹ năng mới một cách có hiệu quả, hay xử lý thông tin chỉ trong một thời gian ngắn sẽ có lợi thế hơn hẳn so với những người khác phải khó khăn để có thể học được khả năng này. Có phải việc tiếp thu nhanh chóng chỉ chiếm số ít, và đó là những gì mà người ta gọi là tài năng được trời phú? Có phải điều đó chỉ …