4 điều nhà lãnh đạo cần biết về huấn luyện nhân viên
Thuê chuyên viên huấn luyện thuê không phải là điều bắt buộc. Nhưng liệu các lãnh đạo, quản lý hiện thời đã hiểu biết đủ về việc huấn luyện nhân viên? Trong môi trường làm việc hiện nay, công việc huấn luyện dẫn dắt (trong tiếng Anh là coaching) gần như đã trở thành một yếu tố không thể thiếu để xây dựng được một đội ngũ nhân viên giỏi và đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của công ty. Không phải lúc nào cũng cần có một chuyên viên huấn luyện thuê từ bên ngoài vào. Ngược lại, không phải tất cả nhà lãnh đạo, nhà quản lý …