Dù tuyệt vọng đến đâu cũng luôn có lựa chọn cho bạn
Ai cũng có quyền tự quyết định con đường của mình. Bản thân mỗi người là một cá thể độc lập, tại sao khi vấp ngã bạn lại đổ tại hoàn cảnh? Có hai anh em nhà nọ cùng nhau ra ngoài buôn bán, giữa đường gặp phải kẻ xấu cướp hêt sạch tiền trên người. Hai anh em thấy con đường trước mắt mịt mờ tăm tối mà đường về thì xa xôi cách trở, hai người tuyệt vọng vô cùng. Có người tốt chỉ cho họ đến một ngôi chùa gần đó, tìm pháp sư Trí Thiền giúp đỡ. Họ đến được ngôi chùa, quỳ trước mặt pháp …