Tin vui: Từ 10/08 người dân không phải lên phường đăng ký khai sinh, kết hôn nữa
Bắt đầu từ ngày 10/8 này là người dân sẽ không còn phải lên phường để đăng ký khai sinh hay đăng ký kết hôn nữa rồi. Bây giờ những việc đó có thể tự làm tại nhà Người dân tại 144 phường thuộc 10 quận nội thành Hà Nội đã bắt đầu có thể đăng ký các dịch vụ tư pháp, hộ tịch trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường ở lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, đã được UBND thành phố Hà Nội chính thức triển khai tại 144 phường thuộc 10 quận trên địa …