Cách Giao Tiếp Để Thành Công Như Những Lãnh Đạo Nổi Tiếng
Đối với các nhà lãnh đạo quyền lực, những cuộc giao tiếp luôn nắm giữ rất nhiều sức mạnh. Giao tiếp giúp họ đạt được mục đích, và tạo ra sự kết nối với những người khác. Thái độ và cách bạn lựa chọn từ ngữ khi giao tiếp có thể làm cho bạn trở nên thông minh hay ngu dốt, ấm áp hay xa cách, lạnh nhạt, táo bạo hay xấu hổ… Một cách vô tình hay cố ý, những nhà lãnh đạo quyền lực thường sử dụng 7 thói quen này trong giao tiếp để thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán của họ. 1. Họ nói …