9 cách tìm trẻ đi lạc FBI khuyên dùng
Trẻ em ở Việt Nam rất ít được tiếp xúc với các chương trình dạy cho trẻ cách sinh tồn, cách tránh bị bắt cóc. Các bậc phụ huynh cũng thiếu hụt trầm trọng những kiến thức này. Dưới đây là 9 yêu cầu bắt buộc khi đưa trẻ ra khỏi nhà giảm thiểu khả năng thất lạc và bị bắt cóc. 1. Rèn luyện cho trẻ khắc cốt ghi tâm việc tiếp xúc với người lạ: luôn quy định một mật khẩu cho trẻ, bất cứ ai tiếp xúc đưa trẻ đi, bế trẻ đều phải đọc đúng mật khẩu. 2. Trước khi rời khỏi nhà hoặc trường học, …