Sử dụng tam giác hùng biện để thuyết trình thành công trong mọi tình huống
Bạn đã từng trải qua cảm giác trái tim như chùng xuống mỗi khi được yêu cầu phải chuẩn bị tài liệu hay phải thuyết trình trước đám đông hay chưa? Nếu đúng là vậy, đừng lo lắng bởi bạn không phải là người duy nhất. Rất nhiều người gặp khó khăn khi phải truyền tải ý tưởng và suy nghĩ qua lời nói hay câu chữ. Đó là một kỹ năng đặc biệt mà bạn cần phải học hỏi và luyện tâp. Và, trừ phi bạn may mắn vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nếu không thì kĩ năng này, đặc biệt là kỹ năng viết có …