Cách đơn giản để có nước sạch khi bị nhiễm mặn, hạn hán
Bộ Y tế khuyến cáo người dân ở vùng hạn hán, mặn xâm nhập xử lý nước sạch tại nhà bằng phèn chua hoặc khử trùng bằng Cloramin B. Trước tình trạng nhiều người dân Tây Nguyên mắc bệnh tiêu hóa vì thiếu nước sạch, Bộ Y tế cử chuyên gia vào hỗ trợ địa phương hướng dẫn người dân cách xử lý để có nguồn nước sạch. Theo Bộ Y tế, trong trường hợp khẩn cấp (như lũ lụt, hạn hán) không có nước sạch để sử dụng, người dân có thể áp dụng các biện pháp xử lý nước sạch đơn giản tại nhà như sau: Lựa chọn …