Đối mặt với cơn giận giữ để thành công hơn và hạnh phúc hơn
“Sự tức giận là một loại axit có sức phá hủy từ bên trong” – Mark Twain Đã bao nhiêu lần bạn phải đối mặt với một người đang trong cơn giận dữ? Đó có thể là khi một khách hàng không hài lòng với dịch vụ giao hàng tồi tệ, hay một đồng nghiệp cảm thấy khó chịu vì bạn là người được giao nhiệm vụ đảm trách dự án mà cô ấy mong muốn, hay một nhà cung cấp phiền lòng vì bạn thanh toán chậm? Khi đối mặt với một người giận dữ, chúng ta dễ rơi vào trạng thái bối rối hoặc buồn lòng; và, nếu …