10 cách để kỷ luật con không nước mắt
Đánh con không phải là giải pháp tốt để dạy con. Đòn roi khiến tâm hồn con chai sạn, tính tình con cộc cằn thô lỗ. Đòn roi cũng khiến con bị ức chế về tình cảm. Và đòn roi chắc chắn cũng sẽ khiến cha mẹ hối hận. Chính vì thế, tại sao chúng ta không làm quen với những cách kỷ luật không nước mắt? 1. Hãy biến “Không” thành “Có” Khi bé nhất quyết không chịu dọn dẹp đồ chơi, mẹ đừng cáu giận mà trước hết hãy đồng ý với bé; sau đó mẹ đợi một vài phút rồi hỏi con lại: Con dọn đồ chơi …